JAIN TECHNOLOGY, Thiết bị đo lưu lượng khí dạng siêu âm

 

+  Vân tốc đo lường: -30 m/s ~ 30 m/s;

+  Vận tốc nhỏ nhất đo được: 0.05 m/s;

+  Độ chính xác: 1.0%;

+  Hiển thị: Tổng lưu lượng, vận tốc…