Sản phẩm Motortronics

Điện áp nguồn AC
2300, 3300, 4160, 6000/7200V, 11-15kV
VAC +10% to -15%, 50/60 Hz line voltages

Dải công suất HP
Up to 10,000HP @ 7.2kV (800 Amps max)
Up to 20,000HP @ 15kV (800 Amps max))

Khả năng chịu quá tải của SCR
500% - 60 seconds, 600% - 30 seconds

Liên hệ với chúng tôi với những thiết bị có công suất cao hơn.

 

Điện áp nguồn AC: 200 - 600VAC

Dải công suất HP: 3 - 1200HP

Dải dòng điện A: 18 - 1250A

Khả năng chịu quá tải: 500% trong 60s.

 

AC Supply Voltage
200 to 600 Vac

HP Ratings
5 to 1200 HP

(18 to 1250 Amps)

 

Điện áp nguồn
200 - 600 Vac

Dải công suất
5 - 1200 HP

Dải dòng điện Amps

18 - 862 Amps

Khả năng chịu quá tải
500% trong 60 giây (1.0 SF)

Điện áp nguồn 
200 to 600 Vac

Dải công suất

10 to 1125 HP

(39 to 1250 A)

 

AC Supply Voltage
200 - 600 Vac

HP Ratings

10 to 1125 HP

(39 to 1250 Amps)

 

Điện áp nguồn: 
200 - 600 VAC

Dải công suất:
5 - 1000 HP

Dải dòng điện A
21 - 960 A

Khả năng chịu quá tải
500% trong 60 giây (1.15 SF)

 

Keep motors warm and moisture-free during extended shut-down periods.
 

AC Supply Voltage
200 to 600 Vac

HP Ratings
3 to 900 HP

 

AC Supply Voltage
230 / 460 Vac

HP Ratings
0.25 to 3 HP

 

The VCM Series M-Link software allows users to program, monitor, diagnose and startup a VCM Series Drive.

Trang