Motortronics, Khởi động mềm hạ thế

Model: VMX-HFE series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ.

  • * Điện áp hoạt động: 110-230 VAC dùng cho 1 pha
  • * Dòng điện định mức: 10A và 30A
  • * Điệp áp điều khiển: 24VDC / 4VA

 

Model: VMX-PFE series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ*   Điện áp hoạt động: 230 – 460 VAC rms 3-Phase

*   Điệp áp điều khiển: 24VDC / 4VA

*   Đạt chuẩn: Class 10 AC53b: 3-23: 697

 


Model: VMX-AGY series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ

* Dòng điện Khởi động:

  -  Loại 1 – lên đến 66A / 37kW ở 400V  

  -  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở 400V 

*  Nguồn điện động lực cung cấp: 200 – 600V

*  Nguồn điện điều khiển: 24VDC; 110V tới 230VAC

Model: VMX-SGY series

Hãng sản xuất: Motortronics - Mỹ

 *  Dòng điện Khởi động:

-  Loại 1 – lên đến 100A / 55kW ở điện áp 400V.  

-  Loại 2 – lên đến 195A / 110kW ở điện áp 400V.

Loại 3 – lên đến 500A / 280kW ở điện áp 400V.

Loại 4 và 5 – lên đến 1080A  / 630kW ở điện áp 400V. 

*   Điện áp đầu vào: 208 ÷ 480V (Tùy chọn 690V tích hợp sẵn)

Điện áp nguồn
200 - 600 Vac

Dải công suất
5 - 1200 HP

Dải dòng điện Amps

18 - 862 Amps

Khả năng chịu quá tải
500% trong 60 giây (1.0 SF)

Điện áp nguồn AC: 200 - 600VAC

Dải công suất HP: 3 - 1200HP

Dải dòng điện A: 18 - 1250A

Khả năng chịu quá tải: 500% trong 60s.

 

AC Supply Voltage
200 to 600 Vac

HP Ratings
5 to 1200 HP

(18 to 1250 Amps)

 

Điện áp nguồn: 
200 - 600 VAC

Dải công suất:
5 - 1000 HP

Dải dòng điện A
21 - 960 A

Khả năng chịu quá tải
500% trong 60 giây (1.15 SF)

 

Điện áp nguồn 
200 to 600 Vac

Dải công suất

10 to 1125 HP

(39 to 1250 A)

 

AC Supply Voltage
200 - 600 Vac

HP Ratings

10 to 1125 HP

(39 to 1250 Amps)