TMEIC, Biến tần trung thế_TMEIC

  


Model: MVG2  Series

Hãng sản xuất: TMEIC - Nhật Bản


·   Điện áp làm việc: 3 pha 3.3 ÷ 4.16 ÷ 6.6 ÷ 11kV ±10%; 50Hz/60Hz ±5%;

·   Điện áp điều khiển:

·   Hiệu suất: > 97%,   Hệ số công suất: > 95%

·   Công suất: Từ 200kVA/160kW đến 19,500 kVA/16,000kW; OL 125% - 60s

 ·   Điện áp làm việc: 3 pha 3.3 ÷ 4.16 ÷ 6.6 ÷ 11kV ±10%;

·   Điện áp điều khiển: 380 ÷ 440V (50Hz) / 400 ÷ 440V (60Hz)

·   Tần số: 50/60Hz ±5%;

·   Công suất: Từ 200kVA/160kW tới 5000kVA/3860kW; OL 110% - 60 giây