Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Phương châm hoạt động

  •   Khách hàng là nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
  •   Cung cấp đa dạng thiết bị và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
  •   Cung cấp sản phẩm và dịch vụ trọn gói, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh nhất, bảo hành bảo trì tốt nhất.
  •  

Chính sách chất lượng

  •   Tổ chức bộ máy chuyên môn hóa.
  •   Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  •   Thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. 
  •   Đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.
  •   Lựa chọn đa dạng các nhà cung ứng có chất lượng và giá cả phù hợp, đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng.
  •