Ngành than khoáng sản

ALONGIS ADMIN

Công ty CP Hệ thống công nghiệp Á Long đã lắp đặt hệ thống SCADA điều khiển, quản lý và giám sát cho trạm quạt tại mỏ than Vàng Danh. Hệ thống bao gồm các tủ đóng cắt, tủ biến tần, tủ khởi động mềm của hãng MOTORTRONICS, bàn điều khiển SCADA để điểu khiển, quản lý và giám sát do ALONGIS thiết kế và lắp đặt.

alongis

Hệ thống SCADA quản lý và giám sát trạm điện 35/6kV cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo

alongis

 Hệ thống tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu

alongis

Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp và các tuyến đường dây 35kV, 110kV, 220kV Đông Anh, Sóc Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ninh,…

ALONGIS ADMIN

Hợp tác với các công ty trực thuộc Tập đoàn VINACOMIN triển khai các dự án Tự động hóa và Đổi mới công nghệ.

ALONGIS ADMIN

Tủ khởi động mềm trung thế 6kV phòng nổ của Motortronics cho Hệ thống Tự động hóa hầm bơm mức – 175 Vàng Danh

ALONGIS ADMIN

High Voltage Soft Starter MOTORTRONICS - KOREA

ALONGIS ADMIN

Hệ thống khởi động mềm trung thế MVC Plus 6kV-400A-3750kW loại 01 khởi động mềm khởi động cho 04 động cơ bơm nước moong 630-1000kW tại mỏ than NÚI BÉO - Vinacomin