Giải pháp công nghệ từ Á Long

ALONGIS ADMIN

alongis

Phát hiện các khả năng tiết kiệm điện năng bằng Hệ truyền động tiết kiệm điện của SIEMENS

alongis

Đầu tư và sử dụng một cách hiệu quả các hệ thống điều khiển hiện đại sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Bài viết này làm rõ bản chất và đề cập tới vấn đề ứng dụng của các hệ SCADA và DCS.

alongis

Trong thực tế thì nước được cung cấp thông qua hàng vạn đường ống và van, trở thành một dòng nước sạch và mát, chảy ra ở vòi nước nhà bạn. Nhiều người không biết đến một số lượng lớn nhân công, máy móc và thiết bị đang chịu trách nhiệm giữ cho nước được sạch và cung cấp chúng một cách dư dật cho mọi người.

alongis

Trong nhiều năm qua, hầu hết các công ty có cơ sở hạ tầng trọng yếu được điều khiển bởi các hệ SCADA, DCS và các hệ thống điều khiển quá trình khác đã sử dụng phương pháp nhóm tất cả các hệ thống thời gian thực vào trong một môi trường gọi là PCN hay mạng điều khiển quá trình, và cố gắng giữ cho môi trường đó tách biệt khỏi CNTT và các mạng kết hợp tới mức có thể. 

ALONGIS ADMIN

Giải pháp công nghệ từ Á Long giải pháp 1 Giải pháp công nghệ từ Á Long giải pháp 1 Giải pháp côn