Dự án tiêu biểu

alongis

Hệ thống SCADA quản lý và giám sát trạm điện 35/6kV cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo

alongis

 Hệ thống tủ khởi động mềm trung thế 6kV của Motortronics điều khiển khởi động 3 động cơ bơm thoát nước moong mỏ than Cọc Sáu

alongis

Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp và các tuyến đường dây 35kV, 110kV, 220kV Đông Anh, Sóc Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ninh,…

ALONGIS ADMIN

Thi công xây dựng công trình : Cung cấp và lắp đặt tuyến đường dây 6kV từ trạm phát Cánh Gà về trạm 35kV (2500), thuộc dự án : Đầu tư khai thác phần lò giếng khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh – Công ty than Vàng Danh - Vinacomin

ALONGIS ADMIN